Projek Dapur Pek Ramadhan PIQD (kini PIKDM)

DAPUR PEK RAMADHAN PIQD (kini PIKDM)

Alhamdulillah PIQD (kini PIKDM) telah memasuki tahun ke 5 meneruskan projek Ramadhan Raya membantu asnaf dan yang memerlukan.

Bermula dengan projek sulung Ramadhan Boxes (2015) PIQD (kini PIKDM) telah mengorak langkah membantu dan menyalurkan bantuan infak merentasi sempadan.

Sekali lagi tahun ini PIQD (kini PIKDM) meneruskan Misi Bantuan kemanusiaan dan Kebajikan seperti yang telah dirancang dan disusun. Inshaa Allah kita bantu semampu yang boleh pada yang memerlukan.

*RM30K diperlukan untuk sasaran sumbangan* #DAPURPEK

RM100 1 Dapur Pek (1 keluarga)
RM200 2 Dapur Pek (2keluarga)
RM500 5 Dapur Pek ( 5 keluarga) 
RM700 7 Dapur Pek (7 keluarga)
RM1000 10 Dapur Pek (10 keluarga)

Sumbangan infak #DapurPek khusus bagi keperluan asas dapur untuk asnaf yang layak dan yang terpinggir, sumbangan Dapur Pek ini diharap dapat memberi sedikit kegembiraan untuk mereka menyambut ramadhan yang bakal tiba nanti. InshaaAllah.

Telah menceritakan kepada kami Shadaqah bin Al Fadhal telah mengabarkan kepada kami ‘Abdah dari Hisyam dari Fathimah dari Asma’ radliallahu ‘anha berkata;

Nabi Shallallahu’alaihiwasallam berkata, kepadaku:

“Janganlah kamu tahan tanganmu dari berinfaq karena takut miskin, sebab nanti Allah menyempitkan reziki bagimu”.

Telah menceritakan kepada kami ‘Utsman bin Abu Syaibah dari ‘Abdah dan Beliau Shallallahu’alaihiwasallam berkata,:

“Janganlah kamu menghitung-hitung untuk bershadaqah karena takut miskin, sebab nanti Allah menyempitkan rezeki bagimu”.
(HR Bukhari)

Lynnda Abbas
Pengerusi 
[PIQD-Projek Infak Quran Daily] kini PIKDM – Pertubuhan Ilmu Kebajikan Dakwah Malaysia

Sumbangan infak dan zakat dialu-alukan.

Bagi agihan zakat akan diasingkan untuk tujuan zakat.

#PIQD kini #PIKDM
#PIQD(kini PIKDM)DAPURPEK
#PIQD(kini PIKDM)PROJEKRAMADHANRAYA
#PIQD(kini PIKDM)RRP1440H

Pertubuhan Ilmu Kebajikan Dakwah Malaysia

(PPM-030-10-18122019)

Pautan

Hubungi

Saluran Perbankan

Maybank

Pertubuhan Ilmu Kebajikan Dakwah Malaysia

5627-4015-5175

© Hak Cipta Terpelihara 2023 - Pertubuhan Ilmu Kebajikan Dakwah Malaysia

Buku-zikir-Beli-Infak-Floating