MOTO

Ilmu bil amal

Amal bil ihsan

Dakwah bil hikmah

 VISI

  • Melahirkan hartawan dunia dan akhirat
  • Melahirkan asnaf berdikari
  • Memupuk semangat jatidiri kalangan asnaf
  • Mendidik, melatih dan memimpin pelapis Yayasan Pelaburan Akhirat PIKDM

 MISI

  • Menghulurkan infak dan bantuan di dalam malaysia dan di luar negara tanpa mengira bangsa.
  • Menggerakkan kerja-kerja amal dan dakwah pada insan-insan serta pihak- pihak yang memerlukan sokongan dan bantuan dari segi kewangan, ilmu dan moral.
  • Membantu menaik taraf kehidupan golongan asnaf.
  • Melaksanakan kerja-kerja kebajikan dan dakwah di kawasan pedalaman yang terpinggir.
  • Penerapan kepentingan berilmu, berkebajikan dan berdakwah kepada masyarakat.
  • Melahirkan para huffaz al quran yang berilmu dalam kalangan asnaf yang mendapat bantuan pertubuhan.