5 PRINSIP PIKDM

PRINSIP 1 : BERILMU - MEMBUMIKAN ILMU

 • Beriltizam mahu mengeluarkan manusia dari kegelapan (kejahilan) kepada cahaya ilmu. Ilmu yang boleh membimbing manusia sejagat kepada matlamat hidup yang hakiki.
 • Membantu dan menyokong penyebaran ilmu yang berpaksikan Al-Quran dan As-Sunnah.
 • Melahirkan generasi berilmu lagi berakhlak.
 • Melahirkan ikon PIKD yang berilmu dan menyumbang bakti kepada masyarakat.

PRINSIP 2 : BERAMAL

 • Mendorong diri dan masyarakat untuk beramal setelah berilmu dengan menyebarkan ilmu melalui platform penyebaran ilmu yang pelbagai.
 • Mendorong masyarakat beramal dengan perbuatan yang diredhai Allah untuk kepentingan atau faedah masyarakat itu sendiri.
  (Seperti berderma, menolong orang dalam kesusahan dan lain-lain).
 • Mendorong masyarakat berkebajikan kepada orang ramai.
 • Beramal dengan ‘dakwah bil hal’ dan kemuncak amal adalah untuk mencapai matlamat hakiki iaitu kejayaan dunia dan akhirat.

PRINSIP 3 : BERMATLAMAT

 • Objektif yang jelas selari dengan Misi dan Visi. Mengutamakan motif, inspirasi, haluan, dan matlamat yang mahu dicapai.

PRINSIP 4 : BERILTIZAM

 • Komited dalam melaksanakan Misi dan Visi hingga mencapai matlamat dan tujuan.
 • Keterlibatan secara bersungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab dalam melaksanakan kerja-kerja berpasukan.
 • Istiqomah dalam melakukan kebaikan, tanggungjawab dan amanah yang diberi.

PRINSIP 5 : BERDEDIKASI

 • Ketekunan dan kesungguhan dalam melaksanakan amanah dan tanggungjawab yang diberi dengan matlamat yang jelas.