You are currently viewing Projek Infak Generator di Ibadan, Nigeria

Projek Infak Generator di Ibadan, Nigeria

  • Post category:Projek

PIKDM – PROJECT INFAQ GENERATOR IBADAN NIGERIA

■GENERATOR 37 [Abunde Alajagbe Central Masjid]
1.NSI
2. Sabariah
3. FAR
4. Suzana
5. PK
6. Reza
7. SahabatFillah
8. RMSA
9. Kamaruddin Ibrahim
10. DKIZSS SYC
11. NSB
12. Zailiah
13. NHK
14. GAMJ
15. Zharif
16. WZ
17. Ibu&Ayah
18. PSK
19. NHK
20. KR
22. Putri Anor
23. KM
24. norazms

■GENERATOR 38 [Masjid Abunde Alajagbe]
▪︎SNA

Jazakumulllahhu khayran buat para penginfak budiman. Barakallahhufeekum.

Klik LinkTree untuk pautan penuh rangkaian PIKDM.
https://linktr.ee/PIKDM

Infak Link Generator Klik Disini:
https://www.pikdm.org.my/donations/generatornigeria/

#PIKDM
#GeneratorWakaf
#WakafGeneratorNigeria