Para Sahabat Rasulullah SAW Mempelajari Doa Berikut Sebagaimana Mereka Mempelajari Al-Quran Apabila Masuknya Bulan Atau Tahun Baharu

Para sahabat Rasulullah SAW mempelajari doa berikut sebagaimana mereka mempelajari al-Quran apabila masuknya bulan atau tahun baharu:

اللهمَّ أَدْخِلْهُ عَلَينَا بالأَمْنِ والإِيمَانِ، والسَّلَامَةِ والإِسْلَامِ، وَجِوَارٍ مِنَ الشَّيطَانِ ورِضْوَانٍ من
الرَّحْمَن

Ya Allah, masukkanlah ia (bulan baharu) kepada kami dengan keamanan dan keimanan, kesejahteraan dan Islam, mendapat perlindungan daripada syaitan, serta mendapat keredaan daripada al-Rahman.

Rujuk al-Tabrani, Mu‘jam al-Awsat (Kaherah: Dar al-Haramain, 1415H), 6: 221 dan Ibn Hajar, al-Isabah fi Tamyiz al-Sahabah (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1415H), 4: 218.
.
Unit Media & Penerbitan
====================

 

𝐊𝐋𝐈𝐊 𝐋𝐈𝐍𝐊 𝐈𝐍𝐅𝐀𝐊 𝐃𝐈𝐒𝐈𝐍𝐈
Bismillah….

Penyertaan & Sumbangan Projek Angkat 2024 – https://www.pikdm.org.my/projek-angkat-pikdm-2024/

Infaq Potongan Bulanan Secara Auto Debit : https://infaqbulanan.pikdm.org.my

Pembelian Buku Zikir Pagi & Petang : https://www.pikdm.org.my/bukuzikir

ATAU terus ke akaun

5627 4015 5175Pertubuhan Ilmu Kebajikan Dakwah Malaysia

Sebarang Pertanyaan :

Pn Lynnda Abbas – Whatsapp : https://wa.link/85adwi

Pn Shaliza – Whatsapp : https://wa.link/j7irlz

Cik Alyssa – Whatsapp : https://wa.link/7euwpc  

Pertubuhan Ilmu Kebajikan Dakwah Malaysia

(PPM-030-10-18122019)

Hubungi

Saluran Perbankan

Maybank

Pertubuhan Ilmu Kebajikan Dakwah Malaysia

5627-4015-5175

© Hak Cipta Terpelihara 2024 - Pertubuhan Ilmu Kebajikan Dakwah Malaysia