Doa Ketika Merasa Sedih, Malas, Agar Terhindar Dari Sifat Kikir Dan Banyak Hutang

3484. Muhammad bin Basyar menceritakan kepada kami, Abu Amir menceritakan kepada kami, Abu Mush’ab menceritakan kepada kami, dari Amru bin Abu Umar —budak Al Muththalib—, dari Anas bin Malik —radhiyallahu anhu—, ia berkata: Aku sering mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam berdo’a dengan kalimat-kalimat ini, ‘Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kesusahan, kelemahan, kemalasan, kekikiran, lilitan utang, dan paksaan orang’. ” Shahih: Gayah Al Maram (347) dan Shahih Abu Daud (1377-1378); Muttafaq alaih.

Abu Isa berkata, “Hadits ini adalah hadits hasan gharib dari jalur ini, yaitu dari hadits Amr bin Amr.”

#PIKDM
#ChannelIlmuPIKDM

Ikuti PIKDM

Tadabbur Al-Quran

Buletin & Aktiviti

Projek Terkini PIKDM

Projek Angkat 2024 Keseluruhan Senarai Projek

Projek Angkat PIKDM 2024

Kami sentiasa menjalankan projek dakwah dan kebajikan. Jadilah yang terawal dalam membantu mereka yang memerlukan. Sumbangan anda sangat penting dan bermakna buat penerima manfaat. Klik pautan kempen dbawah untuk menyumbang.

INFAK SEKARANG
Zakat

Zakat Online

Anda kini boleh membayar zakat secara online dan sumbangan zakat anda akan terus disampaikan kepada asnaf yang memerlukan.

BAYAR ZAKAT ONLINE

Pertubuhan Ilmu Kebajikan Dakwah Malaysia

(PPM-030-10-18122019)

Pautan

Hubungi

Saluran Perbankan

Maybank

Pertubuhan Ilmu Kebajikan Dakwah Malaysia

5627-4015-5175

© Hak Cipta Terpelihara 2023 - Pertubuhan Ilmu Kebajikan Dakwah Malaysia