You are currently viewing Atsar-Atsar Tentang Keutamaan SABAR

Atsar-Atsar Tentang Keutamaan SABAR

  • Post category:Ilmu

Bismilllah…

Ali r.anhu pernah berkata ” Kesabaran adalah kuda pacu yang tidak pernah tergelincir.”

Umar ibn Abdil Aziz berkata, “Setiap nikmat Allah bagi hamba yang Dia cabut lalu Dia ganti dengan kesabaran, pastilah pengganti itu lebih baik daripada nikmat yang dicabut itu.”

Maimun ibn Mahran berkata, “Setiap kali seseorang meneliti apa yang ada di akhir setiap kebaikan atau dibawahnya, pastilah di sana ada kesabaran.”

Al-Hasan al-Bashri berkata;
Dua tegukan yang disukai oleh Allah adalah tegukan musibah menyakitkan lagi menyedihkan yang dikendalikan dengan kesabaran yang baik, dan tegukan kemarahan yang dikembalikan dengan kesabaran.

Waullahhualam.

Uddatush Shabirin
Ibnul Qayyim Al Jauziyah

#PIKDM
#ChannelIlmuPIKDM
#BuletinPIKDM