6 (ENAM)AMALAN IBADAH DI AWAL BULAN DZULHIJJAH

” Tiada hari yang paling disukai oleh Allah untuk dilakukan amalan soleh padanya melainkan 10 hari terawal zulhijjah”.HR : Sahih Al Bukhari.

6 (ENAM)AMALAN IBADAH DI AWAL BULAN DZULHIJJAH
بســــــــــــــــــم الله الرحمن الرحيم

Ada 6 (enam) amalan yang kami akan jelaskan dengan singkat…

Pertama: PUASA
Disunnahkan untuk memperbanyak puasa dari tanggal 1 hingga 9 Dzulhijjah karena Nabi ﷺ mendorong kita untuk beramal sholeh ketika itu dan puasa adalah sebaik-baiknya amalan sholeh.
Dari Hunaidah bin Kholid, dari istrinya, beberapa istri Nabi ﷺ mengatakan, “Rosūlullōh shallallōhu ‘alayhi wa sallam biasa berpuasa pada sembilan hari awal Dzulhijjah, pada hari ‘Asyura’ (10 Muharrom
), berpuasa tiga hari setiap bulannya.. ” HR. Abu Daud no. 2437.
Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih.
Di antara shahabat yang mempraktekkan puasa selama sembilan hari awal Dzulhijjah adalah Ibnu ‘Umar. Ulama lain seperti Al Hasan Al Bashri, Ibnu Sirin dan Qotadah juga menyebutkan keutamaan berpuasa pada hari-hari tersebut. Inilah yang menjadi pendapat mayoritas ulama.

Kedua: (PERBANYAK) TAKBIR DAN DZIKIR
Yang termasuk amalan sholeh juga adalah bertakbir, bertahlil, bertasbih, bertahmid, beristighfar, dan memperbanyak do’a. Disunnahkan untuk mengangkat (mengeraskan) suara ketika bertakbir di pasar, jalan-jalan, masjid dan tempat-tempat lainnya.
Imam Bukhari rohimahullōh menyebutkan, Ibnu ‘Abbas berkata, “Berdzikirlah kalian pada Allōh di hari-hari yang ditentukan yaitu 10 hari pertama Dzulhijjah dan juga pada hari-hari tasyriq.” Ibnu ‘Umar dan Abu Hurairah pernah keluar ke pasar pada sepuluh hari pertama Dzulhijjah, lalu mereka bertakbir, lantas manusia pun ikut bertakbir. Muhammad bin ‘Ali pun bertakbir setelah shalat sunnah. (Dikeluarkan oleh Bukhari tanpa sanad (mu’allaq), pada Bab “Keutamaan beramal di hari tasyriq”)

Ketiga: MENUNAIKAN HAJI/UMROH
Yang paling afdhol ditunaikan di sepuluh hari pertama Dzulhijjah adalah menunaikan haji ke Baitullōh.

Keempat: MEMPERBANYAK AMALAN SHOLEH
Dianjurkannya memperbanyak amalan sunnah seperti shalat, sedekah, membaca Al Qur’an, dan beramar ma’ruf nahi mungkar.

Kelima: BERKURBAN
Di hari Nahr (10 Dzulhijah) dan hari tasyriq disunnahkan untuk berqurban sebagaimana ini adalah ajaran Nabi Ibrahim ‘alaihissalam dan di praktekkan oleh Nabi ﷺ

Keenam: BERTAUBAT
Termasuk yang ditekankan pula di awal Dzulhijjah adalah bertaubat dari berbagai dosa dan maksiat serta meninggalkan tindakan dzholim terhadap sesama.

Intinya, keutamaan sepuluh hari awal Dzulhijjah berlaku untuk amalan apa saja, tidak terbatas pada amalan tertentu, sehingga amalan tersebut bisa shalat, sedekah, membaca Al Qur’an, dan amalan sholih lainnya.

Dari Ibnu ‘Abbas radhiyAllōhu ‘anhuma, bahwa Rosūlullōh shallallōhu ‘alayhi wasallam bersabda:
ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء
“ Tidaklah ada hari-hari dimana amalan shalih lebih dicintai Allōh daripada hari-hari ini; yakni sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah.” Para Shahabat bertanya, “Wahai Rosulullōh , sekalipun jihad berperang di jalan Allōh ?” Beliau berkata, “Sekalipun jihad berperang di jalan Allōh ! Kecuali orang yang keluar berperang dengan jiwanya dan hartanya kemudian ia tidak kembali dengan apa yang dibawanya sedikitpun.”
HR. Al-Bukhari 969, Abu Dawud 2438, At-Tirmidzi 757

Hadits ini menunjukkan keutamaan mengupayakan amalan shalih pada sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah. Syaikh Al-‘Utsaimin berkata, “Amalan meliputi shalat, shadaqah, puasa, dzikir, takbir, membaca Al-Qur’an, berbakti kepada orang tua, silaturahim, berbuat baik sesama manusia, berbuat baik kepada tetangga dan selain itu dari amalan-amalan shalih yang lainnya.”
Syarh Riyadhusshalihin 3/504
Wallōhu a’lam
Copypaste@isnadnet

INFAK BERSAMA PIKDM 👇
Online Banking
MAYBANK AKAUN (PIKDM)
5627 4015 5175
dibawah nama
Pertubuhan Ilmu Kebajikan Dakwah Malaysia

Link Infak Website Dana Pelbagai👇
https://www.pikdm.org.my/donations/tdp/

Link Penuh PIKDM klik disini:
https://linktr.ee/PIKDM

#PIKDM
#10hariZulhijjah

Ikuti PIKDM

Tadabbur Al-Quran

Buletin & Aktiviti

Projek Terkini PIKDM

Projek Angkat 2024 Keseluruhan Senarai Projek

Projek Angkat PIKDM 2024

Kami sentiasa menjalankan projek dakwah dan kebajikan. Jadilah yang terawal dalam membantu mereka yang memerlukan. Sumbangan anda sangat penting dan bermakna buat penerima manfaat. Klik pautan kempen dbawah untuk menyumbang.

INFAK SEKARANG
Zakat

Zakat Online

Anda kini boleh membayar zakat secara online dan sumbangan zakat anda akan terus disampaikan kepada asnaf yang memerlukan.

BAYAR ZAKAT ONLINE

Pertubuhan Ilmu Kebajikan Dakwah Malaysia

(PPM-030-10-18122019)

Pautan

Hubungi

Saluran Perbankan

Maybank

Pertubuhan Ilmu Kebajikan Dakwah Malaysia

5627-4015-5175

© Hak Cipta Terpelihara 2023 - Pertubuhan Ilmu Kebajikan Dakwah Malaysia