Zakat Online

Anda ingin menunaikan kewajipan Zakat ? Salurkan melalui kami untuk disampaikan kepada asnaf yang memerlukan.

Berapa jumlah zakat yang anda ingin bayarkan ?

RM
Personal Info

Berikut adalah maklumat pembayaran zakat anda :
Ringkasan Sumbangan
Jumlah Sumbangan
Kekerapan Sumbangan
One time
Cover Donation Fees
Ensures 100% of your donation reaches our cause
{fees}
Jumlah Keseluruhan Sumbangan

Donation Total: RM100.00