Projek Wakaf Quran 800 Naskah Closed

Projek Wakaf Quran 800 Naskah ** CLOSED **

Alhamdulillah.. Terima kasih kepada semua para penginfak, kami telah mencapai matlamat pengumpulan dana menerusi borang online ini dan juga bayaran secara terus melalui akaun perbankan PIKDM.